Algemene voorwaarden gastouderopvang MaPipita

In aanvulling en onlosmakelijk verbonden aan de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder(s) heeft MaPipita een aantal voorwaarden, waaronder zij opvang aanbiedt als zelfstandig gastouder. Bij de Algemene voorwaarden en huisregels kunnen vraagouders en gastouderbureau een feedback geven, maar het is niet mogelijk om wijzigingen in te brengen.
Tijdens de bezichtiging van de opvang worden de Algemene voorwaarde en de Huisregels doorgenomen en besproken, voorwaarde is dat u eerst hiermee akkoord gaat voordat de opvang definitief  afgerond is. Deze laatste moeten worden ingeleverd bij de contract tekening.

Artikel 1 Tarieven:
MaPipita hanteert voor de opvang de volgende tarief € 6,00 (2020)

Artikel 1a Wijziging opvanguren:
Bij het wijzigen van de opvanguren gelieve dit 1 maand van tevoren per mail door te geven om misverstanden te voorkomen. Wijzigingen onder voorbehoud van beschikbaarheid. Binnen 3 werkdagen krijg vraagouders antwoord op hun verzoek wijziging gaat 1 maand na beslissing pas in. Wijziging ook doorgeven aan de gastouderbureau.

Artikel 2 Openingstijden:
MaPipita is geopend op werkdagen:

maandag tot en met vrijdag                                                         7:30 tot en met 18.00 uur.
Per 1 november 2020

maandag tot met donderdag                                                        7:30 tot en met 18.00 uur
Vrijdag                                                                                              7.30 tot en met 17.00 uur.

Artikel 3 Vakantie:
MaPipita is circa 48 weken per jaar geopend m.u.v. de nationale feestdagen:
– Nieuwjaardag –             2de Paasdag –                 Bevrijdingsdag 5 mei 2020
– Koningsdag –                 2de Pinksterdag
– Hemelvaart –                 1ste en 2de Kerstdag

De openings- en sluitingstijden, vakanties en alle vrije dagen zijn te vinden op de website :  www.gastouderopvangmapipita.nl  In de maand januari van elk jaar zal MaPipita aan ouders de vakantieplanning doorgeven voor het hele jaar, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Vakanties die later bekend zijn worden ruimschoots minimaal 1 maand van tevoren doorgegeven. Vrije dagen worden ook minimaal 1 maand van tevoren aan de vraagouders doorgegeven. Ook zullen hierbij studiedagen opgenomen worden die MaPipita zal inplannen om bijscholingsdagen te kunnen volgen, zodra de data ’s bekend zijn zal het zo snel mogelijk doorgeven worden.
Tijdens vakantie en vrije dagen biedt MaPipita geen opvang aan en zullen er geen opvangkosten in rekening worden gebracht. Indien u de opvang niet geregeld krijgt als MaPipita dicht is i.v.m. vakantie/vrije dagen, dan kan u uw gastouderbureau hiervoor ook benaderen.

Artikel 4 Annuleren van opvang dag:
Annulering van opvang-dag dient altijd tijdig doorgegeven te worden per mail, wanneer u uw kind later komt brengen, eerder op komt halen of niet brengt i.v.m. een vrije dag die u hebt MaPipita hou de volgende regel: de vaste dagen en tijden worden voor u gereserveerd deze dag en uren worden in rekening gebracht.

Artikel 5 Opzegtermijn
Bij het opzeggen van het contract is er een opzegtermijn van 1 maand dit dient u schriftelijk/mail door te geven. Tijdens de opzegtermijn is het niet mogelijk om vrije dagen of vakantie op te nemen, vakanties die vallen in de opzegtermijn zullen vervallen. Alle geplande en vaste dagen die in het opzegtermijn vallen dienen betaald te worden. Indien u niet tijdig de opvang opzeg is de gastouder genoodzaakt het zelf door te geven aan de gastouderbureau met een einddatum.

Artikel 6 Een extra dag of dagen ruilen:
Hebt u een extra dag nodig dan kan dit in overleg meestal plaatsvinden, wel onder voorbehoud van beschikbaarheid. U moet wel minstens 1 week van tevoren via de mail aanvragen. Deze uren worden dan extra in rekening gebracht. Direct willen ruilen van dagen is niet meer mogelijk bij MaPipita.
Ruilen van vaste dagen moet u minstens 1 maand van tevoren via mail aanvragen hou wel rekening dat wijzigingen wel onder voorbehoud van beschikbaarheid is. Binnen 3 werkdagen krijg vraagouder antwoord op zijn/haar aanvraag.

Artikel 7 Annuleringstermijn bij vrije dagen of vakantie van vraagouders:
Annulering vaste dagopvang: uiterlijk één maand voor data
Aangezien de kosten gewoon doorgaan ook al is uw kind enige tijd afwezig (bv i.v.m vakantie) is MaPipita genoodzaakt ook voor een dergelijke periode enige kosten in rekening te brengen om de plek van uw kind open te houden. Deze kosten bedragen 50% van de normale uurtarief (dat uw kind normaal komt).

Artikel 8 Annulering in geval van ziekte gastkind:
Op de opvang dag vóór 7:30 uur ’s ochtends bellen of per mail een bericht sturen. Als uw kind niet komt, omdat het ziek is dan breng MaPipita het volle tarief in rekening.
Bij langdurige ziekte zal er contact opgenomen worden voor overleg i.v.m. vasthouden of niet van de bezette kind plek.

Artikel 9 Betaling bij geen tijdige annulering:
Indien niet tijdig afgemeld is binnen hierboven genoemde termijn, worden de opvangdagen wel in rekening gebracht.

Artikel 10 Wijziging werkdagen vraagouders/ruilen opvangdagen:
Wijzigingen in werkdagen van vraagouders tijdig melden (1 maand van tevoren) i.v.m. het afstemmen van het aantal beschikbare opvangplaatsen dit kan via gastoudermapipita@gmail.com  Binnen 3 werkdagen krijg vraagouder antwoord op zijn/haar vraag.

Artikel 11 Betalingsverplichting:
Rond de 20ste van elke maand worden de genoten uren van de hele maand ingediend bij de gastouderbureau. Stel dat u meer uren hebt genomen, dan wordt het de volgende maand bij geschreven.
• Na het indienen van de uren door de gastouder dient de vraagouder binnen 48 uur de uren te controleren en goed te keuren.
• De gastoudervergoeding dient binnen 3 werkdagen na factuurdatum te worden voldaan.
• Indien de vraagouder de betalingsverplichting niet nakomt, betalingsachterstand van 1 maand dan zal de opvang per direct gestopt worden.
• U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten, waarvan de gemaakte incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

Artikel 12 Respect en Veiligheid waarborgen:
MaPipita beëindigt de opvang per direct als er sprake is van belediging van de gastouder. Indien MaPipita de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan waarborgen door toedoen van één van de vraagouders of gastkind(eren) heeft de gastouder het recht de opvang per direct te stoppen. Indien er sprake is van wanbetaling en zich niet houden aan de Algemene voorwaarden en huisregels dan geldt ook hier direct beëindiging van de opvang.